План курса "Крайові задачі для рівнянь в частинних похідних"

  1. Класифікація лінійних рівнянь з частинними похідними. Основні поняття і теореми функціонального аналізу і теорії узагальнених функцій. Простори С.Л.Соболева і їх якості.
  2. Рівняння 2-го порядку еліптичного типу: узагальнені розв’язки, перша основна нерівність.
  3. Рівняння 2-го порядку еліптичного типу: розв'язність задачі Діріхле.
  4. Симетричні еліптичні оператори 2-го порядку: спектральна задача, властивості власних значень і власних функцій, теореми про розкладання по власних функціях.
  5. Друга основна нерівність для лінійних рівнянь 2-го порядку еліптичного типу.
  6. Лінійні рівняння 2-го порядку еліптичного типу: розв'язність задачі Діріхлe.
  7. Лінійні рівняння 2-го порядку еліптичного типу: друга й третя крайові задачі, крайові задачі з умовами спряження.
  8. Апріорні оцінки розв’язків лінійних рівнянь 2-го порядку еліптичного типу у просторах Гельдера; розв'язність задачі Діріхле у просторах Гельдера.
  9. Наближені методи розв’язання крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь 2-го порядку. Метод Гальоркіна. Метод Рітца для симетричного еліптичного оператора.
  10. Лінійні рівняння 2-го порядку параболічного типу. Розв'язність першої початково– крайової задачі.
  11. Рівняння гіперболічного типу. Хвильове рівняння, енергетична нерівність, задача Коші, формула Кірхгофа.
  12. Лінійні рівняння 2-го порядку гіперболічного типу. Перша початково-крайова задача, розв'язність задачі.
  13. Наближені методи розв’язання початково-крайових задач.
  14. Малі коливання капілярної нев'язкої рідини в частково заповненій посудині: постановка задачі, зведення задачі до операторно –диференціального рівняння в гільбертовому просторі. Розв'язність задачі Коші. Вільні коливання, властивості спектру частот вільних коливань рідини.
  15. Малі коливання капілярної в’язкої рідини в частково заповненій посудині: постановка задачі; зведення задачі до операторно-диференціального рівняння в гільбертовому просторі. Розв'язність задачі Коші. Вільні коливання, властивості спектру частот вільних коливань рідини.
  16. Лінійна теорія пружності: постановка задач, теореми існування узагальнених розв’язків.

Литература

  1. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. М.: Наука, 1973. - 408 с.
  2. Олейник О.А. Лекции об уравнениях с частными производными. М.: Бином, 2005. - 260 с.
  3. Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач в неоднородных средах. К.: Наукова думка, 2001. - 605 с.
  4. Ворович И.И., Лебедев Л.П. Функциональный анализ и его приложения к механике сплошной среды. М.: Вузовская книга, 2000. - 320 с.
  5. Ладыженская О.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа. М.: Наука, 1973. - 576 с.
  6. Копачевский Н.Д., Крейн С.Г., Нго Зуй Кан. Операторные методы в линейной гидродинамике. Эволюционные и спектральные задачи. М.: Наука, 1989. - 416 с.
  7. Борисов И.Д., Яценко Т.Ю. О малых движениях намагничивающейся вязкой жидкости. // Математическая физика, анализ, геометрия. 2003. – Т.10. – №2. – С.135 – 146.
  8. Borisov I.D., Yatsenko T.Yu. Small Oscillations of Magnetizable Ideal Fluid // Journal of Mathematical Phisics, Analysis, Geometry. 2010. – V.6. – №4. – P.383 –395.

Навчально-методичний комплекс


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100