Спецкурс «Історія механіки»
для студентів групи ММ41
Розробники - Кізілова Наталія Миколаївна, Попова Лілія Миколаївна


Робоча програма дисципліни
Програма навчальної дисципліни
Лекції в форматі презентацій
Завдання для самостійної роботи

Анотація

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія розвинення досліджень з механіки та формування механіки як науки, історія формування та розвитку різних напрямків механіки, зокрема аналітичної механіки, механіки рідини, газу, твердого деформівного тіла, а також історії механіки в Харківському університеті.

План спецкурсу


  1. Предмет історії механіки, методи дослідження, основні джерела інформації. Механіка в доісторичні части, примітивні інструменти, бойова зброя, переміщення вантажів по воді, землі та сипучих середовищах і закладені в них механічні принципи.
  2. Історія механіки в античні часи від Фалеса до Гіпарха. Погляд на механіку Аристотеля; теорії Піфагора і Євкліда; механічні машини та закон Архімеда.
  3. Історія механіки в середні віки. Альтернативні закони динаміки. Теорія падіння тіл. Признання Аристотелевої механіки.
  4. Формування і становлення сучасної механіки. Леонардо да Вінчі. Ятромеханіка.
  5. Історія формування небесної механіки. Від Коперніка до Ньютона.
  6. Принципи Ньютонівської механіки. Основні поняття ньютонівської механіки і закони динаміки.
  7. Розвинення механіки від Ньютона до Лапласа.
  8. Розвинення термодинаміки. Поняття теплоти, енергії, роботи. Закон збереження енергії в механіці.
  9. Становлення аналітичної механіки. Ейлер, Лагранж, Даламбер, Мопертюі.
  10. Становлення гідродинаміки. Д.Бернуллі, Ейлер, Пуазейль, Стокс. Навье, Рейнольдс. Експериментальні дослідження, теорія та формування сучасної механіки рідини.
  11. Розвинення газової динаміки, теорії крила, теорії польоту. Механіка руху тіл зі змінною масою.
  12. Механіка XIX-XX ст. Розвинення нових напрямків механіки.
  13. Механіка XX-XXI ст.: досягнення, тенденції, перспективи.
  14. Заснування Харківського університету. Перші викладачі механіки та підручники. Утворення кафедри механіки теоретичної та практичної і кабінета механіки.
  15. А.М.Ляпунов в Харківському університеті та його внесок в механіку і викладання курсів з механіки.
  16. Викладання механіки і наукові дослідження з механіки в Харківському університеті в XIX-XX ст.Література

  1. Аппель П. Фигуры равновесия вращающейся однородной жидкости. ОНТИ, 1936.
  2. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. 1989.
  3. История механики. С древнейших времен до конца XVIII века. 1971.
  4. Веселовский И.Н. Очерки по истории теоретической механики. 1974
  5. История механики. С конца XVIII века до середины XX века. 1972.
  6. Ворович И.И. Лекции по динамике Ньютона. Современный взгляд на механику Ньютона и ее развитие. 2004.
  7. Геронимус Я.Л. Очерки о работах корифеев русской механики. 1952.
  8. Гнеденко Б.В., Погребысский И.Б. М.В.Остроградский. 1963.
  9. Кизилова Н.Н., Попова Л.Н. Кафедра теоретической механики Харьковского университета: страницы истории // Universitates. – 2011. – N1. – C.67-75.
  10. Кизилова Н.Н., Попова Л.Н. История кафедры теоретической механики // Ученый, Учитель, Человек. К 85-летию со дня рождения И.Е.Тарапова. – Харьков: Новое слово. – 2011. – С.15-52.
  11. Кудрявцев П.С. История физики. Т.1. 1956
  12. Лагранж Ж.-Л. Аналитическая механика. Т. 1. 1950.
  13. Леонард Эйлер: К 300-летию со дня рождения. 2008.
  14. Попова Л.Н. Материалы к спецкурсу «ИСТОРИЯ МЕХАНИКИ» Учебно-методическое пособие. Харьков – 2012. - 85с.
  15. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. 1955.
  16. Сретенский Л.Н. Теория фигур равновесия жидкой вращающейся массы // УМН, 1938, вып.5, с.187-230
  17. Стеклов В.А. Александр Михайлович Ляпунов. Некролог. 1919.
  18. Тиле Р. Леонард Эйлер. 1983.
  19. Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж. 1977.
  20. Тюлина И.А. История и методология механики. 1979.
  21. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования. 1908.
  22. Цыкало А.Л. А.М.Ляпунов. 1988.

Навчально-методичний комплекс


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100