Курс «Магнітна гідродинаміка»

Анотація

Мета курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам теоретичних знань в галузі гідромеханіки електропровідних рідин, які взаємодіють з електромагнітним полем.

План курсу


  1. Основні поняття магнітної гідродинаміки (МГД). Густина струму, густина електричного заряду, сила Лоренца.
  2. Загальні рівняння магнітної гідродинаміки.
  3. Приведення рівнянь МГД до дивергентного вигляду.
  4. Закон Ома та його значення в магнітній гідродинаміці.
  5. Повна система рівнянь МГД для нестисливої рідини та ідеальної плазми.
  6. Перші інтеграли рівнянь МГД.
  7. Граничні та початкові умови в МГД.
  8. Критерії подібності.
  9. Магнітогідростатика. Задача про пінч-ефект. Барометрична формула.
  10. МГД - течії Гартмана та Куета.
  11. Ламінарні МГД течії по трубах. Теорема Ханта.
  12. Постановка задач про рух електропровідної рідини у випадку однорідного на нескінченності магнітного поля.
  13. Стаціонарні течії вздовж магнітного поля.
  14. Задачі обтікання в МГД. Постановка задачі. Обтікання плоских профілів нев’язкою, нестисливою рідиною в магнітному полі, яке перпендикулярне плоскості течії.
  15. Розповсюдження хвиль Альфвена в ідеально провідної, нестисливій рідині
  16. Хвильовий рух нестисливої електропровідної рідини із вільною поверхнею у зовнішньому магнітному полі.
  17. Постановки задач про стійкість рівноваги та малі коливання поблизу рівноважного стану МГД – систем з вільною поверхнею.Література


  1. Куликовский А.Г., Любимов Г.А. Магнитная гидродинамика., М.: Физматлит, 1962.
  2. Брановер Г.Г., Цинобер А.В. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. М.: Наука, 1967.
  3. Шерклиф Дж. Курс магнитной гидродинамики. М.: Мир, 1967
  4. Davidson P.A. An introduction to Magnetohydrodynamics. - Cambridge University Press, 2001. – P. 431.
  5. Ватажин А.Б., Любимов Г.А., Регирер С.А. Магнитогидродинамические течения в кналах. М., Наука, 1970.
  6. Molokov S., Moreau R., Moffat H.K. Magnetohydrodynamics. Historical Evolution and Trends, Springer Verlag. – 2007. – p. 407.
  7. Борисов И.Д., Пославский С.А., Руднев Ю.И. Устойчивость равновесия двухслойной системы токонесущих жидкостей в вертикальном магнитном поле // Прикладная гидромеханика. – 2006. - № 4. – с.3-12.


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100