Курс «Реологія середовищ»
для студентів групи ММ31
Розробник - Кізілова Наталія Миколаївна


Програма нормативної дисципліни
Робоча програма дисципліни
Екзаменаційні білети
Завдання для практичних занять
Завдання для самостійної роботи

Анотація

Метою курсу є надання майбутнім спеціалістам знань в галузі сучасної реології композитних матеріалів, рідких, твердих та в’язкопружних суцільних середовищ, у тому числі зі складними властивостями, сучасного устаткування і методів експериментального дослідження реологічних властивостей середовищ, будуванню відповідних математичних моделей і розв’язанню задач, а також сучасним застосуванням матеріалів зі складною реологією в техніці.

План курсу


  1. Історія, предмет та методи сучасної реології.
  2. Теорія деформацій у прикладенні до задач реології.
  3. Рідкі середовища. Ідеальна рідина. В'язкість. Ньютонівська рідина. Рівняння Нав'є-Стокса.
  4. Шаруваті течії ньютонівської рідини (течії Куета і Пуазейля).
  5. Віскозиметрія. Типи віскозиметрів і робочі формули.
  6. Класифікація моделей неньютоновскіх рідин.
  7. Нелінейновязкі рідини (середовища з поперечною в'язкістю, ділатантні і псевдопластичні середовища). Моделі Шведова-Бінгама і Кесона.
  8. Вязкопластічні рідини. Тиксотропні середовища.
  9. Шаруваті течії в'язкопластичного середовища Шведова-Бінгама.
  10. В'язкопружні рідини і тверді тіла. Моделі Максвела і Фойхта.
  11. Трьохелементні моделі. Ізометричні і ізотонічні експерименти з в'язкопружними матеріалами.
  12. Особливості течій рідин в трубках і каналах технічних пристроїв і установок.
  13. Устаткування та методи експериментального дослідження реологічних властивостей рідких та твердих деформівних середовищ
  14. Математичні моделі суспензій та емульсій.
  15. Седовища з внутрішніми ступенями свободи. Рідкі кристали. Застосування в техніці.
  16. Класифікація моделей пружнодеформованих ізотропних і анізотропних твердих тіл.
  17. Пружне і непружне деформування пружних і в'язкопружних твердих матеріалів. Механіка середовищ, які зростають та нарощуються. Математичні моделі.Література


  1. Астарита Дж., Маруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. Пер. с англ. Под ред. Ю.М. Бузевича. М.:Мир. - 1978.
  2. Белкин И.М., Виноградов Г.В., Леонов А.И. Под ред. Виноградова Г.В. Ротационные приборы. Изменение вязкости и физико-механических характеристик материалов. М.: Машиностроение. – 1968. - 272 с.
  3. Бибик Е.Е. Реология дисперсных систем. Л.:Изд-во ЛГУ. – 1981. – 171с.
  4. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. Пер. с англ. Рейтмана М.И. Под ред. Шапиро Г.С. М.: Мир. – 1974. - 338с.
  5. Овчинников П.Ф. Реология тиксотропных систем. – 1972. – 120с.
  6. Прагер В. Проблемы теории пластичности. - 1958 . - 136 с.
  7. Рейнер М. Реология. Пер. с англ. Малинина Н.И. Под ред. Григолюка Э.И. М.: Наука. – 1965. - 223 с.
  8. Реология: Теория и приложения. Под ред. Эйриха Ф. Пер. с англ. под общей ред. Работнова Ю.Н., Ребиндера П.А. М.: Изд-во Иностр. лит. . – 1962. - 824 с.
  9. Конспект лекцій у вигляді презентації «Реологія середовищ» в форматі Power Point.
  10. Инженерная реология. Конспект лекций. 2004.


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100