План дисципліни «Опір матеріалів»


  1. Розтягання або стискання стрижня. Пружна деформація. Закон Гука, модуль Юнга.
  2. Переміщення вузлів стрижневих систем, що знаходяться в умовах розтягу або стиску.
  3. Задача про розтяг стрижня під дією розподілених навантажень.
  4. Розподіл внутрішніх зусиль при розтягу ( стиску ). Умови міцності стрижня.
  5. Розрахунок статично невизначених стрижневих систем, що знаходяться в умовах розтягу або стиску. Температурні та конструктивні напруги.
  6. Деформація зсуву. Закон Гука, модуль зсуву.
  7. Кручення стрижнів з круговим перерізом. Розподіл дотичних напружень. Залежність кута закручування від крутного моменту.
  8. Геометричні характеристики плоских перерізів.
  9. Плоский згин. Поперечна сила та згинальний момент. Зв’язок між ними та інтенсивністю розподіленого навантаження. Умови в точках дії зосереджених сил і моментів.
  10. Нормальні напруження при плоскому згинанні. Умови міцності балки.
  11. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки. Визначення переміщень та кутів повороту.
  12. Деякі методи інтегрування рівняння зігнутої осі.
  13. Графоаналітичний метод визначення переміщень та кутів повороту перерізів балок.
  14. Розрахунок рам. Нормальна та поперечна сили, згинальний момент.
  15. Узагальнені сили та узагальнені переміщення. Приклади.
  16. Застосування принципу віртуальних переміщень до пружних систем. Теореми Лагранжа і Кастільяно.
  17. Вираз для потенціальної енергії деформації при різних типах навантаження стрижнів.
  18. Пружно-лінійні системи. Характер залежності потенціальної енергії від узагальнених сил та переміщень.
  19. Інтеграл Максвелла-Мора. Операція множення епюр. Обчислення інтегралів способом Верещагіна.

   Завантажити навчально-методичний комплекс


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100