План дисципліни "Варіаційні принципи механіки суцільних середовищ"

  1. Варіаційне формулювання задачі про рівноважні форми вільної поверхні капілярної рідини в слабкому полі зовнішніх сіл. Принцип стаціонарності потенціальної енергії, перша варіація функціоналу потенціальної енергії, умові рівноваги.
  2. Принцип мінімуму потенціальної енергії. Друга варіація функціоналу потенціальної енергії, умови стійкості рівноважних станів капілярної рідини.
  3. Спектральна ознака стійкості рівноважних станів капілярної рідини і її застосування к побудові границь області стійкості в просторі фізичних параметрів.
  4. Варіаційне формулювання задачі про рівноважні форми вільної поверхні капілярної рідини, яка намагнічується у сталому магнітному полі. Принцип мінімуму потенціальної (вільної) енергії, перша і друга варіації функціоналу потенціальної енергії, умови рівноваги і стійкості рівноважних станів магнітної рідини.
  5. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної рідини в змінних Лагранжа.
  6. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної рідини в ейлерових змінних (принцип Херівела – Ліна). Гамільтонова форма рівнянь руху рідини.
  7. Варіаційний принцип гідродинаміки середовищ, які намагнічуються і поляризуються в електромагнітному полі (узагальнення принципу Херівела – Ліна)
  8. Варіаційний принцип гідродинаміки ідеальної нестисливої рідини з вільною поверхнею.
  9. Варіаційний принцип Гамільтона – Остроградського в динаміки твердого тіла з порожнинами, які частково або повністю заповнені ідеальною нестисливою рідиною.
  10. Основні поняття теорії деформівного твердого тіла, рівняння лінійної та нелінійної теорії пружності, постановка задач.
  11. Варіаційні принципи статики пружнього твердого тіла (принцип мінімуму потенціальної енергії, прінципи Рейсснера, Кастільяно, Хеллінгера).
  12. Варіаційні принципи динаміки пружнього тіла: принцип Гамільтона – Остроградського в лагранжевих змінних.
  13. Варіаційні принципи динаміки пружнього тіла: принцип Гамільтона – Остроградського в ейлерових змінних.
  14. Прями методи розв’язків задач теорії пружності.

Литература

  1. Тарапов И.Е. Механика сплошной среды. В 3 ч. Ч.2. Общие законы кинематики и динамики.-- Харьков: Золотые страницы, 2002. –516 с.
  2. Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. М., Наука, 1983. -- 448 с.
  3. Васидзу Вариационные методы в теории упругости и пластичности. М., Мир, 1987. -- 542 с
  4. Бабский В.Г., Копачевский Н.Д. Мышкис А.Д. и др. Гидромеханика невесомости. М.: Наука, 1974. -- 504 с.
  5. Мышкис А.Д., Бабский В.Г., Жуков М.Ю. и др. Методы решения задач гидромеханики для условий невесомости. К: Наукова думка, 1992. -- 592 с.
  6. Тарапов И.Е. Вариационный принцип в гидромеханике изотропно намагничивающейся среды.//Прикладная математика и механика. – 1984. –Т.48, иып.3.—С.383 – 387.
  7. Борисов И.Д., Лукина В.А., Тарапов И.Е. Вариационный принцип в гидродинамике поляризующихся сред.//Магнитная гидродинамика.—1984.--№2. – С.56 – 80.

Навчально-методичний комплекс


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100